Telefon: 0 (224) 256-6660 | Fax: 0 (224) 256-6560 | e-mail: info@daksan.com.tr                                  

kariyerres
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Ürün ve hizmetlerin kalitesi insan kaynağının kalitesinden beslendiğinden, doğru pozisyona doğru adayları istihdam etmek, gerekli eğitim ve kariyer planlamalarını yapmak ve performanslarını objektif anahtar performans göstergeleri ile değerlendirip geri bildirimlerde bulunmak suretiyle modern insan kaynakları politikalarını benimseyip uygulamaktayız.

En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır!

kariyer

Çalışanlarımızın, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarını cesaretlendirerek, teknik ve davranışsal
yetkinlikleri artıracak eğitimlerini gerçekleştirmekteyiz.

İşe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur.
Takım çalışması, müşteri odaklılık, proaktiflik, iletişim, sonuç odaklılık ve dürüstlük aradığımız
yetkinliklerin başında gelmektedir.