Telefon: 0 (224) 256-6660 | Fax: 0 (224) 256-6560 | e-mail: info@daksan.com.tr                                  

surdur

Oluklu mukavvanın hammaddesi olan kağıt; yeniden üretilebilen ve geri dönüştürülebilen bir madde olduğu için çevre uyumu en yüksek ambalaj türüdür. Oluklu mukavva tüketimi; çevre bilincinin gelişimine paralel olarak ülkemizde ve dünyada hızla artmaktadır. Özellikle ormana dayalı hammadde tüketiminin azaltılması amacı ile atık kağıdın geri dönüşümüne verilen önem de giderek yaygınlaşmaktadır.

Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak; doğaya, insanlığa ve gelecek kuşaklara karşı öncelikli görevimizdir.

Atık kullanımını azaltarak sürdürülebilir ambalaj uygulamalarını hayata geçirmek için üretim sürecimizi uçtan uca detaylı olarak analiz etmekteyiz.

Daksan Ambalaj olarak ürünlerimizin çevreye olan etkisini en aza indirmek için geri dönüştürülebilir hammadde ve kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, oluşan atıkları mümkün olduğunca geri kazanmaya, kaynağında ve yeniden kullanmaya dönük çalışmalara öncelik vermekteyiz.

dogres1

Atık Takibi

Üretim sonucunda oluşan atıklarımızı mevcut çevre mevzuatına ve ‘Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne’’ uygun olarak kontrollü bir şekilde yönetmekteyiz.

Çevre Dostu Mürekkep

Baskıda kullandığımız su bazlı mürekkeplerimiz ağır metal içermeyip, organik bazlıdır.